Beste / Geachte / Gewaardeerde leden van CCN Bunnik,

Zoals wellicht bekend, is al in 2017 vastgesteld dat onze keuken toe was aan een flinke opknapbeurt. Op dit moment mogen we gerust stellen dat renovatie dringend noodzakelijk is. Met regelmaat zijn er defecten aan apparatuur die onmiddellijk herstel vergen wil het dagelijkse koken door kunnen gaan.

De plannen voor de renovatie zijn uitgewerkt; nu de financiering nog. Daarover gaan bijgevoegde documenten, te weten een brochure, een document over hoe de ‘crowdfunding’ (ofwel financiering door de leden van CCN Bunnik) werkt en een document ‘leningovereenkomst’ dat tevens het formulier is voor inschrijving of toezegging.

Er is voor een bijzonder gunstige aanpak gekozen met onder meer een fiscaal aftrekbare periodieke gift. Hierdoor kost meedoen u uiteindelijk helemaal niets (of levert zelfs iets op)! Zie de brochure en de uitleg.

 

Wij zenden alle informatie per e-mail om kosten te besparen. Wanneer u besluit om mee te doen met de crowdfunding verzoeken wij u de leningovereenkomst zelf te printen en te zorgen dat deze in een gesloten envelop in de brievenbus in de hal van l’Amuserie komt; of per post te verzenden aan: CCN Bunnik, Vertrouwenspersonen Crowdfunding, Smalleweg 2b, 3981EG BUNNIK.

In het kader van de crowdfunding zijn vertrouwenspersonen aangewezen om uw privacy te waarborgen. Alleen deze personen hebben zicht op wat u leent en schenkt aan onze vereniging; verder niemand. De ALV heeft als vertrouwenspersonen aangewezen onze penningmeester en daarnaast do-1 lid Henk van Driel (accountant). Deze laatste heeft inmiddels al veel gedaan voor het organiseren van de crowdfunding; o.a. het verzorgen van de (bijgevoegde) brochure.

 

Voor wie dat toch wenst is een papieren exemplaar van alle documentatie beschikbaar; met inbegrip van een retourenvelop voor de leningovereenkomst. Laat u het s.v.p. weten als u een papieren exemplaar nodig heeft. Daarnaast is in l’Amuserie een inkijk-exemplaar van de documentatie aanwezig.

 

Wij hopen dat heel veel leden mee gaan doen; de vertrouwenspersonen ontvangen uw leningovereenkomst/ intekenformulier graag uiterlijk dinsdag 19 februari 2019.