Cuisine Culinaire Nederland Bunnik

Maand: maart 2020 (Pagina 1 van 2)

200324 Kookavonden tot 1 juni afgelast

Beste leden en aspirantleden,

Na het meest recente nieuws (hedenavond) over aanscherping van de maatregelen in verband met het Corona virus, is het helaas niet anders dan dat onze kookclub alle bijeenkomsten tot 1 juni moet afgelasten.
Vanzelfsprekend hoopt het bestuur van harte dat deze periode niet nog langer gaat duren en dat elke kookgroep dit seizoen toch nog 1 keer met elkaar achter het fornuis en aan tafel kan.
Gezien de nu zeer tijdige aankondiging van de overheid gaan wij ervan uit ook tijdig genoeg te weten of we inderdaad 1 juni weer kunnen gaan koken (dus zonder extra voorbereidingstijd).
Hierbij hopen wij tegelijkertijd dat onze leveranciers Corona niet alleen persoonlijk maar ook bedrijfsmatig overleven.
Het bestuur beraadt zich komende tijd op het enigerlei wijze financieel compenseren van de gemiste kookbijeenkomsten. Hierbij realiseren wij ons dat er wellicht een aantal leden is, dat zich het financieel niet langer kan permitteren om lid te blijven.
Vanzelfsprekend blijven wij u informeren wanneer er relevant nieuws is.
Wij wensen tot slot van harte dat iedereen gezond blijft !
Met vriendelijke groet namens het bestuur van CCN afd. Bunnik,
Han Segaar
Secretaris

200321 Kookavonden t/m 15 april afgelast

Beste leden en aspirant leden,

De situatie rond het Corona virus leidt overal tot voortschrijdend inzicht, uitbreiding van maatregelen en verlenging van periodes waarvoor deze gelden. Bij CCN afdeling Bunnik is dat niet anders.
Het bestuur heeft heden besloten de periode waarvoor de kookbijeenkomsten zijn afgelast, te verlengen tot en met 15 april aanstaande.
Naast onze inzichten op basis van alle berichtgeving over Corona, speelt mee, dat het weer opstarten van de kookactiviteiten (met name bij de leveranciers) een voorbereidingstijd vergt van een week tot 10 dagen.
Vanzelfsprekend blijven we u tijdig informeren, hopen we op spoedige verbetering van de situatie en wensen we dat u gezond blijft.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van CCN afd. Bunnik,
Han Segaar
Secretaris

200316 Kookavonden tijdelijk afgelast

Beste leden en aspirant leden,
 
Het corona virus raakt nu ook de activiteiten van CCN afdeling Bunnik. Gelet op de huidige situatie rondom het coronavirus, de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en intern overleg, heeft het bestuur besloten de kookavonden tot en met 31 maart aanstaande af te gelasten.
 
Wij betreuren dit uiteraard, maar menen dat het gezien de huidige omstandigheden het beste is.
 
Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid is en blijft en dat met de komende lente de lucht weer snel virusvrij opklaart.
Indien daartoe in verband met de ontwikkelingen rond het corona virus aanleiding ontstaat, volgen verdere berichten.
 
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van CCN Afd. Bunnik,
Han Segaar
Secretaris
 

« Oudere berichten

© 2022 CCN Bunnik

Theme by AGNaar boven ↑