Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Madeline Westers

Voorzitter@ccn-bunnik.nl
Secretaris

Han Segaar

Secretariaat@ccn-bunnik.nl
Penningmeester

Helma Goossens

Penningmeester@ccn-bunnik.nl
Bestuurslid Algemene zaken

vacant

Algemenezaken@ccn-bunnik.nl