Lidmaatschapskosten

Als u belangstelling heeft om lid te willen worden bepalen we samen de meest geschikte kookavond.

Belangrijk is dat u zich thuis voelt bij de groep.

Daarom kunt u maximaal 3 avonden komen ‘proefkoken’.

De kosten voor het proefkoken zijn € 42,50 per avond, exclusief drank.

Daarna gaat u het aspirant lidmaatschap aan.

De contributie bedraagt € 425,- voor een kookseizoen (september t/m juni).

Stapt u gedurende het kookseizoen in dan wordt de contributie naar rato berekend.

Na 7 avonden als aspirant lid te hebben gekookt maakt u een proeve van bekwaamheid en wordt u als volwaardig lid geïnstalleerd.

Vervolgens betaalt u € 135,- entreekosten.

De drank tijdens kookavonden is niet inbegrepen, evenals de kosten voor een eventueeel ingehuurde afwashulp.