Lidmaatschapskosten

Als u belangstelling heeft om lid te willen worden bepalen we samen de meest geschikte kookavond.

Belangrijk is dat u zich thuis voelt bij de groep.

Daarom kunt u maximaal 3 avonden komen ‘proefkoken’.

De kosten voor het proefkoken zijn € 37,50 per avond, exclusief drank.

Daarna gaat u het aspirant lidmaatschap aan.

De contributie bedraagt € 375,- voor een kookseizoen (september t/m juni).

Stapt u gedurende het kookseizoen in dan wordt de contributie naar rato berekend.

Na 7 avonden als aspirant lid te hebben gekookt maakt u een proeve van bekwaamheid en wordt u als volwaardig lid geïnstalleerd.

Vervolgens betaalt u € 135,- entreekosten.

De drank tijdens kookavonden is niet inbegrepen.

De kookgroepen maken gebruik van afwashulpen.

De drank en de afwashulp worden door de leden van de kookgroep betaald.

Interesse?

Stuur een bericht naar secretariaat@ccn-bunnik.nl