Cuisine Culinaire Nederland, afdeling Bunnik, is een kookvereniging met ongeveer 200 leden. CCN Bunnik legt zich toe op een hoge culinaire standaard, maar om lid te kunnen worden is basiskennis van koken voldoende. Wij hebben een professionele keuken, te vinden in “l’Amuserie” in het centrum van Bunnik. Liefhebbers kunnen hier in groepsverband naar hartelust koken. Elke kookgroep, van maximaal 15 leden, kookt éénmaal per maand op een vaste avond. Er zijn momenteel 10 heren-, 6 dames- en 1 parengroep. In het restaurantgedeelte is plaats voor ruim 30 personen.

INDELING

Op de CCN kookavonden wordt geen kookles gegeven. De bedoeling is om van elkaar te leren, elkaar te helpen en het (vooral) zelf te doen. Nieuwkomers en nieuwe groepen krijgen begeleiding van ervaren leden. Elke groep heeft als vast aanspreekpunt een groepschef en om de kookbijeenkomsten goed georganiseerd te laten verlopen, is bij toerbeurt een van de groepsleden avondchef; hij houdt het verloop van alles in de gaten en ook dat l’Amuserie netjes wordt achtergelaten, alle apparaten schoon en uit zijn, etc.

Het menu van de maand bestaat in de regel uit 6 gangen en wordt door de Menucommissie samengesteld door uit diverse bronnen recepten te vergaren en deze aan onze wensen en mogelijkheden aan te passen. Bijpassende wijn(en) worden geselecteerd door de Wijncommissie.

De receptuur is veelal georiënteerd op de Franse keuken, maar ook andere eetculturen en een vegetarisch menu komen aan bod. Het menu wordt per gang in beginsel in koppels van twee of drie leden bereid. Afhankelijk van de kookgroep wordt ergens tussen 16:00 uur en 18:00 uur begonnen; doorgaans wordt wat later in de avond geëindigd. Vanzelfsprekend verlaat men de keuken pas als deze zodanig is opgeruimd en schoongemaakt dat de volgende groep dadelijk en met plezier aan het werk kan.

VOORBEREIDING, KOKEN, SERVEREN

Overdag worden alle ingrediënten klaargezet door vrijwilligers/leden van CCN Bunnik: dit zijn de zgn meppers (Mise En Place); diverse verse producten worden door leveranciers gebracht en klaar gezet: groenteboer, slager, visboer, poelier.

De avondchef verdeelt de leden van de kookgroep over de diverse gerechten, waarbij zo mogelijk met voorkeuren rekening wordt gehouden. De leden worden geacht de vereiste kokskleding te dragen. De avondchef bedeelt ook het tafeldekken toe en houdt in de gaten dat gerechten in de goede volgorde op tijd klaar (zullen) zijn en geserveerd (kunnen) worden. Serveren en eten geschiedt per gang; tussen de gangen wordt telkens weer in de keuken aan de volgende gang(en) gewerkt. De opmaak van de borden houdt een aparte uitdaging in en behoort ook passende aandacht te krijgen Een mooi gedekte tafel, licht uit en sfeerverlichting aan en proeven maar!

Aan tafel vertellen de bereiders van elk gerecht over hun ervaringen, moeilijkheden, verbetermogelijkheden, etc. Deze toelichting wordt standaard gevolgd door applaus van alle tafelgenoten, ook al is er pittige kritiek geuit.

LIDMAATSCHAP EN GASTEN

Lid worden gaat in drie stappen: eerst kookt men drie avonden bij een groep mee als gast. In die tijd is te bezien of men zich goed voelt in de formule en bovenal in de sfeer van de vereniging. De groep waarin wordt meegekookt, kijkt of de nieuwkomer goed past. Na deze drie avonden spreken gast en groep zich erover uit of de gast aspirant-lid wil/kan worden. Zo ja, volgen zeven kookbijeenkomsten als aspirant; tijdens de laatste van deze zeven bijeenkomsten wordt een niet al te zware proeve van bekwaamheid afgelegd en volgt installatie als lid.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een keer als incidentele kook- en tafelgast mee te koken. Vanzelfsprekend in een groep waar daarvoor gelegenheid is.

Wanneer iemand als lid een keer verhinderd is om op de eigen kookbijeenkomst aanwezig te zijn, kan in beginsel in een andere groep, ook als gast, worden meegekookt.

De contributie voor leden en aspiranten bedraagt €425 euro per jaar. Daar komen de variabele kosten per avond bij; dit betreft dranken en een eventueel ingehuurde afwashulp. Daarnaast betaalt men bij de installatie als lid eenmalig entreekosten van € 135.

Gasten van buitenaf betalen € 42,50 plus de variabele kosten om een keer mee te koken en eten. Als gast/lid vanuit een andere groep zijn alleen de variabele kosten verschuldigd. Contributie en entreegeld wordt geïnd door de penningmeester van de vereniging. De kassier, die elke groep moet hebben, zorgt per kookbijeenkomst voor de berekening en inning van de kosten voor gasten en de variabele kosten.

Cuisine Culinaire Nederland

Cuisine Culinaire Nederland (www.cuisine-culinaire.nl) is de overkoepelende organisatie in Nederland; hierbij is een twintigtal afdelingen aangesloten. Hoog in het vaandel bij de verenigingen staat de culinaire kunst. De doelstellingen van CCN zijn onder andere:

Het verlenen van ondersteuning bij het opzetten van nieuwe afdelingen;

Het geven van bestuurlijke ondersteuning aan bestaande en nieuwe afdelingen;

De aangesloten afdelingen te vertegenwoordigen in binnen- en buitenland;

Het bevorderen van de uitwisseling van kennis bij bestuursleden van de afdelingen door het organiseren van themadagen, waarbij overdracht van (onderlinge) kennis voorop staat;

Het organiseren en afnemen van examens voor de CCN-rangen: Chef de Cuisine, Maître de Cuisine en Grand Maître de Cuisine;

Het bevorderen van koken bij de afdelingen;

Het bevorderen van de uitwisseling van menu’s, o.a. op internet, door de aangesloten afdelingen.